Serveis majoristes per a operadores

Infotelecom ha construït, en el marc del Programa d'Extensió de la Banda Ampla de Nova Generació (actualment gestionat pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital) diferents infraestructures de telecomunicació com arquetes i trams de canalització i interconnexió amb altres xarxes. Aquests elements estan disponibles en els municipis de Maó, Ciutadella, Es Castell, Alaior i Ferreries perquè puguin ser utilitzats per altres operadores que ho sol·licitin, en condicions equitatives i no discriminatòries, per al desplegament de les seves pròpies xarxes de fibra.

Informació per a operadores: Model de contracte d'accés a serveis i conductes

Contacti amb nosaltres per estudiar el seu cas en detall i conèixer els elements disponibles:

* camps obligatoris
*Nom:
*E-mail:
*Telèfon:
Missatge:
Enviar Informació bàsica sobre protecció de dades
Infotelecom Networks, SL (en endavant, Infotelecom), com a responsable d’aquesta web, l’informa que les dades de caràcter personal que proporcioni omplint aquest formulari seran tractades amb la finalitat d’atendre la seva consulta i enviar-li informació del seu interès. En enviar el formulari, vostè legitima a Infotelecom i dóna el seu consentiment a aquest tractament i registre de les dades. Pot exercir els drets d’ accés, rectificació, limitació i supressió de les dades contactant amb el Delegat de Protecció de Dades en les formes que s’indiquen a la nostra Política de Privacitat o presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades.
Infotelecom Networks S.L., 1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

Infotelecom Networks S.L., Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Infotelecom Networks S.L., Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infotelecom Networks S.L., Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Infotelecom Networks S.L., 25 anys oferint soluciones a les Balears

+25 anys oferint soluciones a les Balears