16/03/2020

Informació als clients

Atès el que disposa per la provisió de serveis esencials el R.D. 463/2020 pel que es declara l’estat d’alarma per alerta sanitaria, des d’Infotelecom informam als nostres clients de les següents mesures:

1. ATENCIÓ A CLIENTS

L’atenció a clients es realitzarà exclusivament per telèfon i correu electrònic, en l’horari de 8h a15h. Per això posam a la seva disposició les línies telefòniques:

971383000 - 971353881 - 971007100

i les bústies gestion@infotelecom.es y empresas@infotelecom.es

2. PRIORITZACIÓ DE SERVEIS

La prestació de serveis es prioritzarà seguint el següent ordre:

  • Treballs d’operació i manteniment de xarxes i serveis de telecomunicació
  • Serveis sol•licitats per l’administració, amb especial atenció a policia local, serveis d’emergència, bombers i protecció civil
  • Serveis per a empreses, incloent la implantació de sistemes que permetin el teletreball i l’atenció remota a clients
  • Avaries i resolució d’incidències reportades pels nostres clients

Esperam la seva comprensió en cas que es demorin els temps habituals de provisió de serveis i atenció a incidèncias. Aisí mateix, pregam que en la mesura del possible facin un ús racional i responsable dels serveis.

3. SERVEIS ESPECIALS PER ALS CLIENTS

Per ajudar als nostres clients en aquesta situació, a infotelecom:

  • Ampliam, sense cost per als nostres clients, els bons de dades de totes les línies mòbils en 5 Gigas addicionals durant març i abril.
  • Eliminam la permanència i reduim tarifes per l’activació de serveis d’accés remot (VPN i centraletes) per les empreses que implantin sistemes de teletreball.

Esperant que les meures de contenció permetin recuperar la normalitat en un breu termini.
Salutacions cordials

  • 1/1

Infotelecom Networks S.L., 1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

1ª empresa TIC menorquina per nombre de clients

Infotelecom Networks S.L., Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Oficines d'atenció al client i servei tècnic a Maó i Ciutadella

Infotelecom Networks S.L., Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infraestructures i xarxes pròpies amb circuit de backup

Infotelecom Networks S.L., Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Equip altament qualificat, enginyers i tècnics superiors

Infotelecom Networks S.L., 25 anys oferint soluciones a les Balears

+25 anys oferint soluciones a les Balears